Консумативи за балиране и защита на балите

Платнище за бали (1)

Сезал за балиране (6)

Силажно стреч фолио за бали (2)

Мрежа за балиране (2)