Чували за грозде (8)

Кранче за бидон (1)

Притисквачи за бидон (1)

Бидони (36)

Касетки за плодове и зеленчуци (6)

Легени (1)

Захаромери (1)

Преси за грозде (1)

Спиртомери (1)

Тапи за дамаджани (4)

Дамаджани (9)

Дъбови бурета (6)

Гроздомелачка (2)

Ферментатори за дамаджани (2)

Полиетиленови бурета (7)

Есенции и добавки за вина и ракии (70)